Our Experts:

Liora Cohen

Au sujet

All Articles

זכויות ילדים בשירות הדה־לגיטימציה

כמו בכל שנה, גם הפעם נוצל יום הילד הבינלאומי (שחל ביום שישי האחרון) על ידי ארגונים המתיימרים לקדם זכויות אדם לצורך קידום הנרטיב, שלפיו ישראל מבצעת התעללות שיטתית ונרחבת בילדים פלשתינים. מדובר בקמפיין שמובילים ארגונים לא־ממשלתיים, בין היתר כדי להכניס את צה"ל ל"רשימה השחורה" שמתפרסמת בדו"ח מזכ"ל האו"ם על הפרות של זכויות ילדים במצבי עימות, דבר העלול להוביל לסנקציות.

אנטישמיות בכסות זכויות אדם

אין להתכחש לעלייה בממדי האנטישמיות ברחבי העולם, בין שהיא מגיעה מהשוליים הקיצוניים של הימין והשמאל ובין שהיא מתפשטת בזרמים אסלאמיים ונוצריים.

ניצול זכויות האדם לניגוח ישראל

השבוע לפני 70 שנה אימצה העצרת הכללית של האו"ם את ה"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". אחת מנגזרותיה החשובות היא מתן סיוע הומניטרי על בסיס ניטרליות פוליטית. אולם באופן לא מפתיע, כשזה נוגע לישראל, הדברים נראים אחרת

All articles by Liora Cohen